Vem är En vän i kampen?

En vän i kampen är en medelålders akademiker som fått sina ögon öppnade för de problem vi lider under först på senare år.

En vän i kampen är Nationalist och Etnopluralist och försvarar varje folks rätt att sköta sitt land som de finner bäst utan otillbörlig påverkan utifrån. En vän i kampen är israelvän och finner det orimligt att palestinierna skall ha flera länder i det transjordanska mandatet och att Judarna skall förvägras det land man redan innan förintelsen avsåg att ge dem.

En vän i kampen är systemkritisk och massinvandringskritisk, men framför allt islamkritisk.

En vän i kampen är övertygad om att den bästa strategin i kriget mot terrorismen är en etnisk städning i väst samt en satsning på att göra sig fria från beroendet av olja. Om väst slutar använda fossila energikällor och vägrar handla med länder som använder fossila energikällor så förlorar Terrorismen och Islam hela sitt ekonomiska underlag och sitt fotfäste i väst och blir på så vis avsevärt mindre farlig än idag.

Annonser

%d bloggare gillar detta: