Archive for augusti, 2014

Samling kring korset!

2014/08/15

crusader shieldFörföljelsen av Kristna och av andra som inte är Islamister accelererar snabbare än någonsin och de västerländska demokratierna endera kan inte, eller vill inte, göra något åt det!
Istället importerar man problemet hit genom att ha vidöppna portar för all världens islamister att komma in igenom!
Liksom frivilliga fick kliva in och ta hand om väldigt mycket av arbetet kring skogsbranden i Västmanland då statsmakten abdikerat från sitt ansvar så måste vi, småfolket, mannen på gatan, ta ansvar för att bemöta islams aggression! Här hemma kan det räcka med att inte handla med muslimer och att visa vår avsmak för dem, men det räcker inte överallt!
I mellanöstern idag utför den så kallade Islamiska Staten folkmord på kristna, en gammal god muslimsk tradition, se bara på Turkiets folkmord på Armenier för hundra år sedan, eller vad som pågår i norra Nigeria i Sudan och överallt annars där Islam får makt!
Vi kan inte stillasittande se på! Idag de Irakiska kristna, imorgon du och jag!
Vi måste ta ansvar! Det är dags för ett korståg!
Vi har fått lära oss att korstågen var europeisk kolonial ondska i mellanöstern! Så var absolut inte fallet, Korstågen handlade om att söka skydda kristna och judiska områden från Muslimsk aggression. Den gången var vi för svaga, det får vi inte vara den här gången. Idag förs en ständig eftergiftspolitik gentemot Islam, såväl här hemma som i utlandet, beteenden som aldrig skulle accepterats för trettio år sedan ses som helt normala idag, sedan islamisterna ständigt knuffat gränserna för vad vi kan acceptera lite längre!
Inte längre säger jag! Vi måste dra en linje i sanden! Mitt förslag är att vi drar linjen i en cirkel två mil ut från Meccas mittpunkt. Innanför den linjen Krigets land, utanför den linjen, Fritt från Islam!
Islam har ständigt gett andra valet konvertera eller dö, under en mellanperiod har man ibland gett starka ekonomiska incitament för att konvertera till islam, men ytterst så har det ändå alltid kommit till ”konvertera eller dö”.
En sådan galen Ideologi kan inte tillåtas ha en plats i världen, därför måste vi möta den Islamiska Statens Aggression med försvar! Vi måste bygga en egen brigad och slå oss in till de belägrade Kristna i området och skydda dessa! Sedan, när ryktet sprider sig så att våra led fylls på och när donationer och erövrad krigsmateriel stärker vår materiella styrka måste vi befria och beskydda större områden! Islamiska staten måste utrotas och Korsfararstaten etableras!
Samling kring korset! Det är allas vårt ansvar! våra farfäder hade Andra världskriget! Före det hade vi Napoleonkrigen! Sverige har alltid haft Ryssland, Vår generation har Islam! Vi accepterade inte Hitlers Nazism, den utrotade vi! idag måste vi utrota Islam! Islam kan inte reformeras! Den måste utrotas! I många fall kan vi utrota den ur människors hjärtan, det är bra! Men i väldigt många fall måste den utrotas genom att döda fanatikerna. Ondska kan inte bemötas genom att backa! Ondska bemöts genom att dra en linje i sanden! Det är dags att dra den nu!

Annonser

Den brända jordens taktik.

2014/08/09

Asylbaronerna skär guld med täljkniv under dagens våldsamma invasion från Muslimska områden i Mellanöstern och Nordafrika, till detta använder man byggnader som stått underanvända eller som använts som avsett, det vill säga säsongsvis. Mot Migrationsverkets outsläckliga betalningsvilja står alla andra ekonomiska intressen sig slätt och det finns inga vettiga sätt att med normala politiska eller ekonomiska medel hindra Asylbaronernas outsläckliga vilja att sko sig på att skapa misär och elände i svenska idyller.
Men det finns galna sätt, sätt som enbart skall tillgripas när situationen är desperat och det är den idag! Den brända jordens taktik! När du får reda på att en byggnad skall tas i anspråk av Asylbaronerna, bränn den! Det är drastiskt och det är absolut inte bra, men det är idag det enda medel vi har kvar!