Archive for mars, 2013

Rättssäkert flyktingmottagande.

2013/03/28

Det är väldigt på tapeten att personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skall få en rättssäker prövning, men detta går åt bägge hållen. Asylprocessen måste vara rättssäker även för mig som är Svensk sedan urminnes tider.
För att ge mig som Svensk en rättssäker asylprocess vill jag föreslå att man inför att ett uppehållstillstånd som man tillskansat sig genom lögner automatiskt skall dras in när lögnen uppdagas och samma sak med medborgarskap. Detta oavsett hur stor eller liten lögnen är. Det skall icke finnas preskriptionstid på dessa lögner.

Annonser