Archive for juli, 2012

8/7-12

2012/07/08

Vi har en enorm mängd MENA-invällare i landet, en invasiion som tvingar oss att fly våra hem och som begränsar vårt livsutrymme. Genom sitt sätt att leva och bete sig gör de platserna de vistas på så otrevliga att bebo för alla andra att Svenskarna ”frivilligt” flyttar därifrån, ”frivilligt” sätter sina barn i resurssvaga friskolor och ”frivilligt” intecknar sina inkomster för resten av livet för att tillskansa sig boende i områden som inte är förstörda av invällare.
Kort sagt gör de miljön omkring sig så obehaglig att vistas i att alla Svenskar som kan välja bort den väljer bort den.
Invasionen fortgår och då bostadsdbyggandet inte står i proportion till invällningen ökar bostadsbristen och driver upp priserna på villor och bostadsrätter samtidigt som allmännyttans bostäder i stor utsrträckning öronmärks för invällarna då dessa ju ”inte är lika etablerade i samhället som Svenskarna”.
Man har skapat en miljö som är toxisk för alla som inte är muslimer och den miljön ser man till att breder ut sig. Tidigare har man kunnat fly från invällarna genom att flytta till avfolkningsbygd i inlandet, förutsatt att det inte funnits en invällarförläggning där. Nu talar man om att fylla varje avkrok man kan hitta med afghaner, balkanzigenare och somalier, även dessa miljöer ska alltså göras obeboeliga för Svenskar. Svenskarna skall hänvisas till överprissatta villor och bostadsrätter där de hålls i skuldslaveri av banklån som ej kan betalas på en livstid med normal lön, för den som är satt i skuld är inte fri, han sittrr fast i ett ekorrhjul och måste sppringa hela tiden och för varje varv han springer lägger han mer pengar i Reinfeldts ficka, pengar som används till att föra krig mot honom, samtidigt som allt arbete gör honom för utmattad för att lägga sig i det som angår honom.

Det är dags att göra någonting åt detta. Dags att göra miljön toxisk för invällarna, göra det så otrevligt för dem att leva här att de frivilligt väljer att flytta hätifrån och så att de sprider ordet till andra att ”i Sverige kan man inte bo”.

Frågan är hur man ska göra,
Vi har två stora handikapp.
För det första, Regimen står på deras sida och använder våra pengar till att stödja dem i kriget mot Svenskarna.
För det andra, vi kan inte använda deras vapen emot dem. VI kan inte skicka ut våra söner med uppgift att våldta deras döttrar så som de skickar ut sina söner med uppdrag att våldta våra, för vi vet på ett fundamentalt plan att så gör man inte, inte ens mot sin fiende.
Vi kan inte ge oss ut och råna och misshandla dem, för så gör man inte, vi har moral och etik, till och med gentemot våra fiender och det måste vi ha, för annars har vi förlorat allt det vi vill försvara, även om vi skulle lyckas kasta ut dem.
Vi kan inter skjuta dem, av två anledningar. För det första är det fel att skjuta en fiende som inte skjuter mot dig. För det andra, när de skjuter mot oss, så kan vi inte skjuta eller slå tillbaks, för vi är avväpnade och de angriper alltid i flock i lokala numerära överlägen. När de angriper fysiskt så har vi rätt att nedkämpa dem, såväl moralisk som laglig rätt, men lagen står i grunden på deras sida och förbjuder oss att ha möjligheten att bjuda meningsfullt motstånd, den eliminerar alltså risken för dem att nedkämpas av försvararna. När det omdelbara angreppet är över kvarstår varken moralisk eller laglig rätt att nedkämpa dem, vi har inte vendettor och blodshämnd som dem och det är som det ska vara, för annars vore vi inte bättre än dem.

Vilka vapen kvarstår då?
Svaret är de ekonomiska och sociala.
Om du kliver in i en pizzeria och det inte är uppenbart eller väldigt sannolikt att den drivs av en Svensk eller västerlänning med Svensk eller västerländsk personal, vänd och gå därifrån, går du in på en frisersalong och finner mellanösternpersonal, vänd och gå ut. Ska du ta en taxi, gå till förste förare som ej är av MENA-ursprung, ska du boka taxi så be att få en kvinnlig chaufför, nästan inga muslimor kör taxi.
Jobbar du i Service eller butik så ge MENA.folket så dåliga villkor du kan komma undan med. Ge dem minsta möjliga fyllnadsglas i muggar och glas, ge dem torrast möjliga smörgåsar, Ge dem inte mer service än du absolut måste enligt firmans regler och ta så mycket betalt som du över huvud taget kan inom det regelverk du har att följa. Ge dem bara det de har rätt till enligt regelboken, inte en milimeter ”goodwill”.
Börjar de utgöra en signifikant andel av de boende i ditt område och du inte kan vända trenden, flytta i tid. börjar de utgöra en märkbar andel av eleverna i ditt barns dagis eller skola, ta din mats ur skolan och sätt honom i en skyddad skola, även om en friskola i allmänhet har mindre resurser per elev så lägger de i regel trots det mer resurser per svensk elev då de inte har invällare som suger åt sig alla resurser.

Som överkurs så är det bra om du ger dem möjlighjet att visa sitt rätta ansikte också. sätt upp ett kristet bokbord på allmän plats nära den lokala mosken och se till att allt som händer spelas in diskret. Ta alla möjligheter du kan att låta dem visa sin våldsamma natur och se till att få det inspelat. Om du ska säga ifrån för något missförhållande, be först en kamrat att filma, på så vis får du filmbevis för deras ovilja att bete sig som folk.
Gör allt du kan för att för det första göra livet svårt och dyrt för dem, för det andra för att ge dem möjlighet att visa sina kärnvärden och för det tredje, visa som privatperson att du inte tycker om dem, en min av avsmak när du möter en muslima med sina sju barn räcker långt för att få dem att förstå att vi inte tycker om dem, den bidrar till att få dem att hålla sig på sin kant och därmed göra det lättare att få bort dem utan att samtidigt skada det omgivande samhället. Hjälp dfem inte lyfta en barnvagn av eller på tåget eller upp eller ned för en trappa, visa iställlet hur otålig du är över att de är i vägen (men hjälp genast en Svensk i samma situation, dels för att förstärka för dem att Svenskar hjälper varrandra, vi är en familj och dels för att inte ge de få någorlunda integrerade invällarna chansen att hjälpa till och därvid skapa positiva bilder av sitt folk.
Bryt aldrig lagen, men gör allt du kan inom lagen för att göra llivet så lite njutbart som möjligt för inväöllarna.

Man brukar tala om ”service with a smile” och ”we walk that extra mile”. Men det är just vad du inte ska göra. Ge dem det minimum av Service du måste, men visa i hållning och mimik att du inte tycker att det är kul.
Svara korthugget och ointresserat på tilltal, uppmuntra inte till vidare samtal och umgänge.

Om du som konsument inte kan undvika kontakt med dem, dricksa inte ett öre och låt dem inte komma undan med minsta oegentlighet, anmäl varje avvikelse till arbetsledningen och acceptera inte minsta försök att ge dig mindre än du betalar för.

Är du myndighetsperson, använde det tolkningsutrymme du har i din myndighetsutövning till att minimera vad du ger dem, kom ihåg att det är våra pengar och de skall hushållas med.
Nyttja byråkratspråk till att skydda din rygg när du paragrafrider, om du måste ge dem mer än de borde få, se till att de får jobba för det.
Det ska inte vara kul att bo här om du är från MENA och det är allas vårt ansvar att se till att det inte är det.

Annonser