Archive for november, 2011

Medborgarskap.

2011/11/03

Ett medborgarskap måste betyda något, det ska inte vara något man får med frukostflingorna.

Statslösa med uppehållstillstånd i Sverige skall givetvis få ett ”skyddslingspass” som visar att de står under svenskt beskydd, så även flyktingar som ej kan få ut pass från sitt hemlands ambassad. Detta för att man ska ha möjlighet att röra sig i världen.

För att få medborgarskap skall det däremot ställas hårdare krav än idag. Mitt förslag är tjugo år av prickfritt (Inte ens en fortkörningg, nedskräpning, P-bot eller annan ordningsbot, ej heller betalningsanmärkning) lagligt boende i Sverige (så åratal som gömd illegal skall alltså inte räknas), utbildningsnivå motsvarande minst svenskt gymnasium samt ej nyttjat socialbidrag eller motsvarande de senaste tio åren (kortare perioder på A-kassa eller sjukskrivning skall godtas). Vidare skall man ha så god svenska i tal och skrift att man ej behöver tolk i kontakt med myndigheter eller vård.
Slutligen skall man vara ”sponsrad” till medborgarskap av två svenskfödda svenska medborgare födda av svenskfödda föräldrar (adopterad till Svenskfödda föräldrar vid späd ålder räknas som Svenskfödd) och klara ett samhällskunskaps och värdegrundsprov.

Svensk medborgare vid födseln blir barn till två svenska medborgare oavsett var det föds eller barn till en svensk och en utländsk medborgare om det föds i Sverige eller om det ej får den utländske förälderns medborgarskap, om den svenskfödde föräldern är fadern görs DNA-test innan medborgarskap ges.
Barn till icke medborgare får icke svenskt medborgarskap när föräldrarna får det, även om de är födda här, däremot får de permanent uppehållstillstånd. Barnen kan söka svenskt medborgarskap efter tjugo år av prickfritt leverne i landet. Söker och får man medborgarskap före 32 års ålder inkallas man omgående till militärtjänstgöring.

Permanent uppehållstillstånd medges först efter tjugo år utan kriminalitet i Sverige (fortkörningar, enstaka snatterier, fylleri, ringa narkotikabrott, och liknande tolereras) och då enbart om man har en rimlig nivå av kunskaper i svenska språket och har sin försörjning genom hederligt arbete, högre studier, eller pension efter hederligt arbete. Sinnesslöa kan medges PUT utan att uppfylla krav avseende språk och hederlig försörjning om de har familj med medborgarskap i landet, Medborgarskap har dessa inget behov av.

Att vara utländsk förälder till Svensk medborgare ger ej PUT eller medborgarskap, däremot underlättar det för tillfälligt uppehållstillstånd.

Annonser