Archive for juli, 2011

de stoppade inte invandringen.

2011/07/27

USA är ett land byggt på invandring. Men vad tycker ursprungsbefolkningen?

Det är många som upplever att samma sak händer här.
Överklassen har redan valt att bosätta sig i reservat. Hur länge tills Svensken på gatan förpassas till reservat?

Annonser

Kommentar från PI

2011/07/25

Om ABB är en produkt av något så är det av det debattklimat fulmedia i norden och den svenska sjuklövern och dess motsvarigheter i grannländerna skapat. Ett klimat där man inte får vädra någon åsikt. Man får inte diskutera. Man får inte ens säga att man är orolig och vill ha hjälp att förstå för att stilla sin oro. Man har gjort det förbjudet att tänka eller känna något annat än det expo har bestämt att är det enda tillåtna. Man har gjort det förbjudet att kritisera eller ifrågasätta över huvud taget. Är du inte för vidöppna gränser så är du högerextrem och skall uteslutas från allt umgänge och alla offentliga poster. Är du inte helt säker på att du är för vidöppna gränser så är du högerextrem och skall uteslutas från allt umgänge och alla offentliga poster.
Detta klimat gör att man inte kan vädra sina funderingar och kanske få dem vederlagda i förtroendefulla öppna samtal. Det gör att man inte kan visa upp sin rädsla och reda ut den. Det gör också att personer som är väl genomtänkta och har starka poänger i sina idéer inte kan dela dessa med andra och påverka det minsta lilla. Vilket ju faktiskt är vad demokrati går ut på, ett öppet och förtroendefullt samtal där man når fram till ett nytt konsensus som alla eller de flesta kan leva med.
Istället så kommer alla idéer och funderingar som avviker det minsta lilla från de av Expo fastställda att undertryckas och förträngas och därvid uppstår ett sår och likt ett sår som försummas och döljs så kommer det att bildas var och allsköns avarter. Avarter som ABB.
ABB är etablissemangets skapelse, det får vi aldrig glömma och vi får aldrig låta dem glömma det.
Etablissemanget utpekar unga män som sina fiender redan när de på högstadiet frågar om det inte är diskriminering att Yasmin får ha slöja i klassrummet men de själva inte får ha keps och etablissemanget då kallar dennes fråga för rasistisk, istället för att ta samtalet och reda ut vad som skiljer, om något skiljer, förklarar varför det är okej med skiljda regler, eller drar slutsatsen att skiljda regler kanske inte är rimliga och ändra reglerna så förklarar man för den unge pojken att frågan är rasistisk och att han skall tänka sig djävligt noga för innan han ifrågasätter igen.
När man som tonåring eller ung vuxen får veta att man är fienden när man frågar varför, då skall man inte bli förvånad när en del av dessa unga män utöver att rätta in sig i ledet även under radarn för en kamp. en kamp som med nödvändighet kommer att bli assymetrisk, på samma sätt som palestiniernas krig mot Judarna sker med assymetriska metoder.

Terrordådet i Norge.

2011/07/23

Nu frossar fulmedia och sjuklöveraktivister i att det var en eller flera norrmän som utförde dåden i Oslo och på Utöya.
Det må så vara att det var norrmän som utförde dåden, men varför utförde de dåden? Vilken samhällsutveckling har man haft som har skapat en sådan desperation? Vilka åtgärder har de norska socialdemokraterna utfört som har skapat ett sådant extremt hat? En i övrigt till synes någorlunda samhälleligt fungerande person utför inte ett sånt här dåd för nöjes skull. Det här är en handling av extrem desperation hos en person som upplever att det är för sent att rädda sitt samhälle och därför riktar in sig på hämnd mot de han upplever som skyldiga till nationens i hans ögon pågående undergång.
Personligen skulle jag inte bli ett dugg förvånad om det visar sig att gärningsmannen eller hans familj eller vänner har blivit kraftfullt kulturberikad(e) vid något tillfälle.