Archive for maj, 2011

Komma tillräta med papperslösa ”flyktingar”.

2011/05/30

Vi får väldigt många invällare som kommer till migrationsverket på Arlanda utan pass och söker asyl i Sverige. Hur kom de till Migrationsverket på arlanda utan pass? Svaret är att de flög och gjorde sig av med sina pass och resehandlingar endera på flygplatsen eller på flygplanet, för de skulle inte kommit ombord på reguljärflyg utan pass.
Idag kontrolleras resenärens pass på avreseflygplatsen, sedan har resenären möjlighet att dumpa passet på flygplatsen, på flygplanet eller på den svenska flygplatsen. De Svenska flygplatserna, eller i alla fall arlanda, är byggda så att resenärer från olika flighter blandas innan de kommer till tullfiltret.
Jag vill föreslå ett enkelt sätt att ändra på detta.
För det första skall flygplatserna byggas om så att passagerare ifrån olika flighter hålls åtskilda tills de passerat passkontrollen, på så vis kan man knyta en enskild person till en enskild flight.
För det andra skall Flygbolaget ha ansvar för att ingen kommer in i landet utan pass, om en person kommer till passkontrollen utan giltigt pass och reshandlingar skall personen sättas på vändande flyg med flygbolaget ifråga. För att säkra att ingen kommer in i landet utan Pass skall flygbolagen uppmuntras att ta hand om alla passagerares pass när de kliver ombord på flygplanet på avreseflygplatsen och lämna passen till passkontrollen i Sverige där resenärerna sedan får tillbaks passen när de kontrollerats av passkontrollanterna.
När en Person kommer till Sverige som inte är EU-medborgare eller medborgare i Norge eller Island skall dennes fingeravtryck, passuppgifter och inreseuppgifter registreras i ett register som migrationsverket har tillgång till (men ej kan radera eller modifiera).
Med dessa faktiskt väldigt billiga åtgärder eliminerar vi möjligheten för den väldigt stora andel av så kallade flyktingar som kastar sina identitets och resehandlingar på flygplanen och ljuger om resväg och medborgarskap att göra just detta. När de passerat passkontrollen så kan de givetvis fortfarande kasta sina resehandlingar och ljuga om vem de är och varifrån de kom, men vi vet bättre, då migrationsverket bara behöver göra en enkel fingeravtryckskontroll (eller Retinakontroll) och sedan kan bemöta den asylsökandes lögner.

Annonser

Minns våra martyrer.

2011/05/26

Det drar ihop sig till den första juni. En dag att minnas våra martyrer. Det svenskfientliga våldet skördar ständigt nya offer. Det är inte bara urSvenskar som drabbas, mycket av skamvåldet drabbar invandrare som mot sin klans vilja sökt assimilera sig i det Svenska samhället. Det är en dag att minnas och kontemplera, inte att demonstrera.
Jag vill uppmana alla goda krafter i landet att lugnt och stilla tända ett ljus på stadens torg, på järnvägsstationens trapp, stadshusets trapp eller vid det undanskymda hjältemonumentet.
Ett gravljus är allt som behövs, men om ni vill göra mer så skriv en liten lapp med namnen på någon eller några av de ni särskilt vill minnas.

Förbannade lögnare!

2011/05/21

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13060717.ab
Aftonbladet skriver om demonstrationen mot moskébygget i göteborg och om stenkastning vid demonstrationerna i Göteborg och sedan nämner de att det förekom en motdemonstration. De skriver aldrig vilken demonstration stenkastarna tillhörde, däremot var hela artikeln upplagd så att stenkastningen flödesmässigt sammankopplas med den fredliga demonstrationen mot Islamisternas imperialism när stenkastarna egentligen fanns bland ”motdemonstranterna”, imperialisternas kreatur.

Medborgarskap och PUT

2011/05/17

Jag läser dagligen om utländska brottslingar i Sverige vilka inte kan utvisas då de fått medborgarskap eller som inte utvisas då de har PUT (Permanent uppehållstillstånd) och anknytning till Sverige.
Detta är i mina ögon galenskap av så många skäl.
Ett svenskt medborgarskap ska betyda något, det ska inte vara något man får i ett CornFlakespaket. Vi har själva fått ta emot några svenskar som levt hela sina liv utomlands utan att bli medborgare i sitt nya land när deras nya land tröttnat på deras brottslighet och utvisat dem.
Samma sak ska gälla här hemma.
Är du invandrare och skötsam så är det inga problem för dig att inte ha svenskt medborgarskap, är du invandrare och misskötsam så är ditt PUT eller medborgarskap din sköld mot allt vad samhället annars kunde göra för att skydda sig mot dig.
För att uppmuntra till skötsamhet så vill jag föreslå att vi slutar dela ut PUT till höger och vänster. Får du asyl i Sverige så ska normalfallet vara ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år. Har läget i ditt hemland inte stabiliserats efter det året och du inte har misskött dig så får du uppehållstillstånd på tre år till. Efter de tre åren får du om du skött dig och engagerat dig för att assimilera dig i det svenska samhället uppehållstillstånd på ytterligare något år såvida inte läget stabiliserat sig i ditt hemland. Har du stark anknytning till Sverige vid det här laget och arbetar i ett yrke där du behövs och du är skötsam så ska du kunna få förnyat uppehållstillstånd oavsett kvarvarande skyddsbehov.
PUT ska man kunna få efter tjugo år av skötsamhet med Tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Någon enstaka fortkörning eller liknande smärre förseelser skall inte hindra att du får förnyat TUT, grövre misskötsamhet (våldsbrott, egendomsbrott, avsiktliga skattebrott, narkotiskabrott och liknande) skall däremot innebära att TUT ej förnyas.
Vad gäller Medborgarskap skall det kunna erhållas efter tjugo år av prickfritt leverne i landet, inga fortkörningar, inga körningar utan bälte och framförallt, du skall vara assimilerad, du skall inte behöva tolk i din kommunikation med myndigheter, du skall leva efter Svenska värderingar. Svensk medborgare vid födseln skall enbart barn till svenska medborgare bli (om det påstås att barn till utländsk mor har svensk far skall detta verifieras genom DNA-test), för barn som ej föds som svenska medborgare skall liksom för alla andra krävas tjugo år av prickfritt leverne, barn till föräldrar med PUT skall dock automatiskt få PUT. Detta innebär att föräldrar som får medborgarskap efter att barnen fötts ändå måste hålla barnen i herrans tukt och förmaning för att barnen i sin tur ska få medborgarskap, när de är tjugo år, om de sköter sig.
Vidare skall såväl TUT som PUT gälla under förutsättning att man stannar i Sverige, ditt skyddsbehov kan inte vara särskilt stort om du reser världen runt. En välbärgad Svensk familj kan tänkas ha en månads semester i Thailand, två veckor i alperna och två veckor av blandade weekendresor per år, så låt oss sätta det som norm, på TUT eller PUT får du vistas i utlandet max åtta veckor per år, varav max en månad sammanhängande, mer än så och ditt uppehållstillstånd dras in.