Archive for april, 2011

Motdemonstranter? Huliganer snarare.

2011/04/10

Den enes frihetskämpe, den andres terrorist.
Idag demostrerar SDU i göteborg. 100-150 personer som håller en tillståndsgiven demonstration. Mot dessa har etablissemanget samlat 500-1500 huliganer för att visa vilka som bestämmer Enligt Aftonbladet har huliganerna avsiktligt skadat minst en polishäst, kastat brandbomber och smällare, stört ordningen med skanderade slagord och visselpipor http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12859544.ab Allt enligt uppgift utan att ordningsmakten i nämnvärd utsträckning ingripit.
Det poilitiska etablissemanget här i landet har inte mycket till övers för mötesfrihet, yttrandefrihet. En tillståndsgiven demonstration måste skyddas. En motdemonstration måste givetvis tillåtas, men bara så länge den håller sig till rimliga spelregler. Går den utanför rimliga spelregler måste polisen ingripa och de skyldiga ställas till svars.

Annonser

Tjuvsolidaritet.

2011/04/07

Konceptet Tjuvsolidaritet eller tjuvheder anses av många inte existera och kanske aldrig ha gjort det.
Jag tror att det stämmer. Därför vill jag lansera en idé om hur vi ska komma åt de många gömda papperslösa som finns här i landet. De papperslösa gömmer sig i öppenheten i de stora etniska kolonier som finns här i landet. En Irakisk familj till bland hundra eller femhundra andra, hur ska polisen kunna hålla reda på den (Där har vi nog en orsak till de nya reglerna om folkbokföring inte bara på gatuadress utan även på lägenhetsnummer, polisen kan kontrollera vilka tio som bor i en lägenhet där fem är folkbokförda)? Att polis och kolonisationsmyndigheten inte får tips om var illegala invandrare uppehåller sig beror enbart på att deras omgivning inte har något att vinna på att ange dem. Det innebär att de idag bara tipsas om det finns ett personligt agg emot en illegal invandrare.
Så låt oss ge våra nysvenskar lite incitament för att ange varandra. Sätt upp en belöning på tiotusen kronor för tips som leder till avvisning av person som illegalt uppehåller sig i Sverige.
tiotusen kronor för en person, etthundratrettiotusen kronor för en somalisk kärnfamilj och garanterad anonymitet. Det borde kunna få såväl nysvenskar som lärare och andra inblandade att hjälpa till.