Archive for februari, 2011

Lösning på aylturistfrågan.

2011/02/23

Jag har funderat litegrann de senaste dagarna och undrar om inte EU borde kunna slå två flugor med en smäll vad gäller såväl asylturismen som Libyenfrågan. Ett Libyen styrt av en galen diktator är bara obetydligt bättre än ett Libyen utan styre i inbördeskrig.
Som det verkar nu så kan det bli ett oerhört blodigt krig i Libyen under dagar, veckor eller månader framöver.
När detta krig slutat, men innan dammet lagt sig bör EU gripa in.
Landsätt en miljon man, det kan EU skrapa ihop om man vill. Det blir en soldat per sex invånare i området som idag kallas Libyen. Tag detaljkontroll över området och stäng gränserna. Lägg automatiserade patrullbåtar som täcker hela territorialvattnet från en kilometer ut från land och som sänker allt som inte är EU:s lastfartyg, färjor och militärfartyg.
I Libyen avrättar man Imamer och korankännare och tillsätter egna EU-lojala Imamer. Det arabiska språket förbjuds i skolor och på allmän plats och kvinnor som blir gravida utom äktenskapet steriliseras och barnen tas till välfinansierade statliga barnhem där de uppfostras till att bli duktiga kristna husnegrer eller fältnegrer. När ett barn föds inom äktenskapet får föräldrarna behålla det, men mamman steriliseras och pappan kastreras.
Godkänt språk för de boende i området blir afrikaans eller så, läskunnigheten hålls i möjligaste mån nere på förstaklassarnivå.
Oljan pumpas av EU-medborgare och all viktig infrastruktur såsom vattenrening och distribution, avloppsrening, elproduktion och distribution hanteras av EU-medborgare. lokalbefolkningens tillgång till Telefoni stryps och telegram och brev ransoneras till tre per person och månad och dessa censureras. Oljeintäkterna används för att finansiera den europeiska militära närvaron och styret i landet. Europeiska agronomer styr jordbruket och de lokalanställda i jordbruket hålls okunniga om helheten i hur man sköter jordbruk i landet.
Okvalificerad industri anläggs i landet för att förse Europa med billiga kläder etc.
Med den strikta enbarnspolitiken kommer befolkningen att minska, vilket är bra, då man på så vis på längre sikt får livsrum för Europeer. Varefter befolkningen reduceras så flyttas den till färre och färre städer och de avfolkade städerna saneras, renoveras och erbjuds till Europeiska kolonisatörer.
De stora delar av landet som idag är obebodda eller i praktiken obebodda är förvisso öken, men det behöver inte vara något stort bekymmer, Man anlägger stenstäder i öknarna till vilka man tar in vatten genom pipelines från avsaltningsanläggningar vid medelhavet. Dessa välpatrullerade stenstäder används som safe havens för de som kommit till Europa som asylsökande och funnits ha skyddsskäl, vissa städer används till utredningsboende i väntan på besked om Asyl i safe havens.
I Dessa Safe Havens har man växthus där man odlar grönsaker till de boende i städerna som sköter sig ordentligt, en bra bonus utöver de näringsriktiga men kanske tråkiga vegetariska grytor som serveras i matsalarna i städerna.
I dessa safe havens tillämpas samma födelsekontroll som i övriga restlibyen.

Med detta hanterande av restlibyen får man stopp på libyen som väg in i Europa för invällarna, man får en säker plats för de som bedöms behöva skydd ifrån förföljelse i sina hemländer och man får på ett par sekels sikt ett stabilt Europeiskt fotfäste i Afrika utan en störande färgad lokalbefolkning.

Annonser

Tänk Nationellt, agera lokalt.

2011/02/08

Vi pratar mycket, men sen ringer vi ändå och beställer hemkörningspizza, av gissa vilka…
Vad säger grannarna alltid om terrorbombare och andra berikare efter att gärningen är gjord? ”Han verkade så trevlig och normal”.
VI kan inte veta vilken invällare från MENA eller östeuropa som är en terrorist och i vilket fall som helst så är de alla som vi har konstaterat tidigare krigförande.
Det är dags att vi alla tar vårt ansvar och inte stödjer dem. Står de längst fram i en lång och stillastående taxikö och du ska åka två kvarter, så ta för all den en invandrare men förhandla om priset först. Men ska du åka längre, sök dig fram till första bil med svensk förare.
Är du fyllehungrig, gå till en svenskägd och svenskbemannad snabbmatsresturang eller någon av de stora istället för att ge dina pengar till ”turken på hörnet”, alternativt köp en micromåltid på Ica.
Gör inga affärer med MENA-invandrare, hjälp dem inte. Ha inget med dem att göra över huvud taget. För varje krona du betalar till en Muslim så försvagar du det svenska samhället och stärker Islams position. Gå till den Svenska lunchresturangen istället så gynnar du en svensk företagare och bidrar till att svensk matkultur bevaras.
Om du ska köpa kapitalvaror, kontrollera vem som äger butiken och se till att inte gynna en butik som är invandrarägd. Förfärande många elektronikbutiker ägs av MENA-pack. På en större elektronikbutik, se till att inte göra avslut med en berikare. De för statistik på firmorna. Du vill inte bidra till bra statistik för MENA-pack.
Dina sedlar och kreditkort är vapen. Genom att nyttja dem rätt kan du göra dem till vapen för Sveriges väl. Om du nyttjar dem oreflekterat kommer de att vara vapen mot dig och mot vår nations och vårt folks överlevnad.