Archive for september, 2010

Blåsippan ute i backarna står

2010/09/22

Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår.
Barnen de plockar små sipporna glatt, rusar sen hem under rop och skratt.
Mor nu är våren kommen mor, nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippan ute i backarna står, har varken skor eller strumpor på.
Mor i stugan hon säger så, blåsippan aldrig snuva få.
Än får ni gå med strumpor och skor, än är det vinter kvar säger mor.

Alice Tegner var en vis kvinna, några blåsippor gör ingen sommar. Vi ska vara väldigt glada att SD kommit in i riksdagen och jag vill verkligen gratulera dem till framgången, det är dem väl förunnat. Kampen för att rädda Sverige är dock långt ifrån vunnen och snarare än vila på lagrarna så är det nu vi måste intensifiera kampen. Inga uppoffringar är för stora i strävan att rädda Sverige.

Annonser

Grattis Sverige!

2010/09/20

Som det såg ut när alla tillgängliga röster räknats så har SD 20 mandat och Alliansen är två mandat ifrån att ha egen majoritet. Då alliansen saknar egen majoritet så innebär det att man endera måste erkänna att sjuklöverpartiet är just ett parti med sju olika bulvanavdelningar och därmed så kommer än fler av folket att förstå. Eller så kommer man att vara tvungen att låtsas söka breda uppgörelser över blockgränser och i så fall kommer man att ha svårt att göra samma fruktansvärda skada som man gjort den senaste tiden.

Amerika inte i krig med islam?

2010/09/12

Barack Hussein sade häromdagen att USA inte är i krig med islam utan med Al-quaida. Det är därför de förlorar. Att säga att man inte är i Krig med islam utan bara med Al-quaida är som att säga ”vi är inte i krig med Tyskland, vi är bara i krig med Tysklands sjunde armekår”. Islams ledare är i krig med den civiliserade världen, Islams Imamer är i krig med den civiliserade världen, de som lyssnar på Islams imamer är i krig med den civiliserade världen. En större andel av muslimerna i världen är aktivt deltagande i kriget mot väst, endera med vapen i hand, eller med propaganda eller genom att försörja Islams Soldater med utrustning eller som jägare bakom fiendens (våra) linjer där de förstör eller binder upp resurser och infrastruktur och rent allmänt agerar på sätt som är typiska för ockuperande trupp, än andelen av tyska medborgare under andra världskriget som faktiskt var bekännande nazister och deltagande i krigsansträngningen. Islam har varit i krig med resten av världen sedan den dag Muhammed hade sin feberhallucination, eller mer troligt fick snilleblixten om hur han skulle skapa en armé som skulle lägga världen för hans fötter.
Att inbilla sig att Västvärlden inte befinner sig i krig med Islam är som att sitta i London under Blitzen och inbilla sig att man inte är i krig med Tyskland.
Man kan inte samtala med Islam, man kan bara dra en linje i sanden och bemöta varje överträdelse av den linjen med överlägset och kompromisslöst våld.

Diskriminerar Sverige Romer?

2010/09/04

Det är lätt att vara positiv till något man aldrig sett. Under min uppväxt var min bild av zigenare helt baserad på boken om Katitzi, alltså utsatta men goda människor. Vem kan låta bli att tycka om sådana.
Under min vuxentid har min bild av zigenare, eller romer förändrats, även om det tagit tid. Idag är den bygd på egna möten med romer. Från en positiv bild av zigenare har jag gått till att idag ha en nattsvart bild av romer. Av de många många möten jag haft med romer har ett varit neutralt, ett varit delat mellan positivt och mycket negativt och övriga varit odelat negativa. Jag tror inte att jag är undantaget som prövar regeln vad gäller Romers beteende och bemötande av personer utanför gruppen. Om romer bemöts annorlunda än andra folkgrupper i Sverige så är det för att Romer beter sig på annat sätt än andra folkgrupper i Sverige. Jag har haft fler positiva möten till och med med Somalier än jag haft med Romer, detta utan att på minsta vis bemöta Romer annorlunda än andra folkslag (jag ser till att inget som går att stjäla är inom räckhåll för den jag möter oavsett om du är rågblond och talar Dalmål eller om du är av uppenbart mellanösternursprung med Koranen i handen). Om dina relationer alltid slutar med att du polisanmäler din man för misshandel, vad är konstanten i dessa relationer? Om du alltid grips med stöldgods i fickorna när du lämnar en affär, vad är konstanten i dessa butiksbesök? Om du alltid hamnar i slagsmål när du går på krogen, vad är konstanten i dessa krogbesök? Europas alla folkslag kan knappast ha en gemensam kulturell eller genetiskt medfödd diskriminering mot Romer, den måste grunda sig på något. Mest sannolikt på det Romska folkets beteende gentemot icke Romer. Jag vågar påstå att nittiosju procent eller mer av rasismen kring Romer är Romers rasism gentemot sin omgivning.
Detta inlägg orsakades av följande länk.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article7726685.ab