Archive for maj, 2010

Sprid det glada budskapet!

2010/05/30

Herren sade: Gå ut och gör alla folk till lärjungar!
Lyder vi honom?
Ger vi hedningarna ifrån mellanöstern och nordafrika chansen till Frälsning?
Vi är förpliktigade som goda kristna att söka ge dem möjligheten till frälsning, möjligheten att rädda sin själ. Gör vi det?
Jag säger inte att vi för den sakens skull skall låta all världens avskrap komma hit och bosätta sig, men de som redan har medborgarskap kan vi inte på ett lagligt sätt kasta ut, därför måste vi ta vårat ansvar och hjälpa dem till frälsning, vi kan inte underlätta för dem att tillbe falska gudar, att göra det är ett stort svek gentemot dem. Vi måste göra det lätt för dem att lämna sin vantro och komma in i ljuset och värmen i den kristna gemenskapen.
Vid pingstmiraklet fick apostlarna förmågan att tala med alla folk på deras eget språk, samma förmån har inte givits till oss, men vi kan ta en ledtråd därifrån, det kan vara bra om vi lär oss Arabiska och kan lyssna på vad ökenhedningarna säger sinsemellan och därigenom få möjligheten att tala till dem på ett sätt som de förstår även om vi naturligtvis talar svenska. Om vi lär oss att lyssna på dem när de tror att vi inte förstår så ökar möjligheten att hjälpa dem till frälsning.

Så, gå ut och gör alla folk till lärjungar, sprid det glada budskapet om frälsning genom tron på Jesus Kristus och ta till er pingstmiraklet genom att lära er att lyssna på hedningarnas språk.

Annonser