Archive for april, 2010

Upplopp i Rosengård

2010/04/29

Enligt aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7039516.ab är det återigen upplopp på Rosengård med brinnande bilar och stenkastning.om jag får säga min ringa mening så är det hög tid att göra någonting åt detta. Ikväll är det tydligen ett tjugotal patruller på plats, det är många nog för att upploppsmännen skall tycka att det är roligt att sätta sig upp mot ”aina”, men för lite för att åstadkomma något. En sån här kväll skall man göra chock, ta in trehundra poliser från resten av skåne, gå in med Kravallutrustning och stäng alla flyktvägar (trappuppgångar) och samla ihop alla de upploppsmän som ej hunnit undan i bussar och transportera dem till ett förvar. Man kan använda köttfärg i granater och vattensprutor för att färgmarkera alla som deltar och söka igenom husen efter de som gömt sig och ta även dessa till förvaret.
På förvaret identifierar man alla som deltagit i Upploppet och de som eventuellt saknar medborgarskap deporteras tillsammans med sina familjer till hemlandet då de genom sin samhällsfientliga livsstil förverkat sitt privilegium att stanna här. De som har medborgarskap skickas på straffarbete två månader i knottrikaste Norrland på Bönor, kornbröd och vatten och med fläskstek som söndagslyx.

Annonser

Islamofobi

2010/04/20

”Fobi (av grek. φόβος, fobos, ”fruktan”), en irrationell, ihållande rädsla för särskilda situationer, objekt, aktiviteter, eller personer. Det vanligaste symptomet för denna rubbning är den orimliga viljan att undvika fruktade saker. När rädslan är bortom ens kontroll, eller om rädslan inkräktar på det dagliga livet, kan en diagnos under en av ångeststörningarna göras.[1]”
Citat ifrån Wikipedia.

Är du rädd för inhemska svenska spindelarter till en sådan grad att det förlamar dig eller får dig att ta till överdrivna medel för att komma undan dem eller ta dem av daga så har du förmodligen araknofobi. Beter du dig likadant gentemot en Svart änka är det inte lika tydligt att du lider av araknofobi, men det är åtminstone troligt, den svarta änkan du ser har inte särskilt stora förutsättningar att skada dig.

Islamofobi då? När är du Islamofob? När du påpekar att Islam delar upp världen i två delar, Islams land och krigets land?
När du läser om Jihad Jane och konstaterar att problemet inte är folken ifrån mellanöstern utan att problemet rimligen måste vara Islam?
När du minns Pim Fortuyn?
När du ser konflikten i Sudan, där de muslimska grupperna i norr strävar efter att utrota de kristna i söder och FN gör allt för att framställa konflikten som en konflikt mellan jordbrukare och boskapsskötare?
När du minns elfte september år tjugohundraett?
Mitt svar är att inte i något av dessa fall är du islamofob, för det är ingen irrationell skräck, allt ovan har hänt och allt ovan är direkta konsekvenser av Islams profets ord.
Men när du oroas inför Moskébygget i Göteborg, finansierat av Saudiarabien då?
Nej, inte heller då är du Islamofob, det finns klart dokumenterat på många håll vad som predikas i de flesta moskéer och vad som sägs på kassetter och CD-skivor som sprids även i de påstått mest moderata moskéer.
Men när du minns massakern i Fort Hood, är du inte islamofob då?
Nix, den enda tydligt utmärkande egenheten hos gärningsmannen var hans muselmanska tro och de gärningar man tydligt kan se kopplade till den, han formade sig själv under lång tid till ett vapen till sin profets ära.
Men när jag tar min familj och flyttar ifrån Malmö, är jag inte islamofob då?
Nej, inte heller då är du islamofob, det är inget irrationellt att packa och flytta ifrån en krigszon om du har tvingande ansvar för minderåriga, det är inte heller irrationellt att ära de som äras bör för våldsamheterna i staden, det är väldokumenterat vilka som ligger bakom exempelvis den överväldigande majoriteten av all antisemitisk brottslighet i Malmö, De väljer de grupper de upplever att är svaga och som de tror att saknar vänner på orten, idag Judarna, vem ger de sig på imorgon?

Islam har sedan det grundades varit aggresivt expansionistiskt och så fort de nått en styrkeposition i ett område har de slutat tolerera andra religioner än sin egen Ingenstans har deras offensiv stannat av sig själv, de har bara stannat när de mötts av överväldigande motstånd, såsom vid Wien 1683.
Att vara orolig över Islam och dess påverkan på ett tidigare civiliserat samhälle är alltså på intet sätt irrationellt, lika lite som det är irrationellt att vara orolig för vargar kring fårhagen om man bor i Gävleborg eller Dalarna.
Islamofobi är ett begrepp myntat av Ayatollornas femte kolonn i västvärlden i syfte att så ytterligare splittring och osämja och därmed ytterligare underlätta för deras pågående invasion av ”krigets land”.

Human asyl och invandringspolitik.

2010/04/19

Vad är en human asyl och invandringspolitik? Som jag ser det så är det själva knäckfrågan mellan oss invandringskritiska och de som kallar oss för främlingsfientliga.

Migrationsverket själva ger uppehållstillstånd utifrån flyktingskäl i mindre än en tiondel av fallen då människor söker asyl i Sverige, utöver dessa kommer många människor på anhöriginvandring. Är detta en human asyl och invandringspolitik? Denna ”humana asyl och invandringspolitik” har lett till massflykt bland Judar ifrån Malmö på grund av faktiska förföljelser och hatbrott. Den leder löpande till massflytt av Svenskar ifrån städer som Malmö och Södertälje för att ge barnen en trygg uppväxt och för att själva slippa kriminalitet. Den invandringspolitik som har tillämpats de senaste trettio åren eller längre  är inte heller human för de som invandrat hit.  Många av oss om är på nordsidan om trettio års ålder minns Iranier och Irakier som kom till Sverige i mitten på åttiotalet och där kvinnorna gick västerländskt klädda och umgicks med Svenskar och Svenskor. Många av dessa kvinnor bär idag slöja. Om man får chansen att fråga dem i enrum så säger de att det sociala trycket att bära slöja och heltäckande kläder är för starkt för att stå emot.

Genom massinvandringen av personer utan flyktingskäl har vi alltså tagit hit hela mellanösternsamhällen och skapat en situation i Sverige väldigt lik den som många flyktingar flydde ifrån. Jag har talat med många mellanösterninvandrare som är förtvivlade för att de skolor barnen går i har fått en sån stor andel muslimer att barnen påverkas mer av islam och muslimer och mellanösternkultur i skolan, än av de Svenska barn och västerländska kulturmönster de ville ge sina barn. Massinvandringen av personer utan flyktingskäl har alltså lett till att assimileringen även av de som vill assimileras misslyckas.

Vill Sverige utgöra en fristad för de förföljda och förtryckta i framtiden så måste vi stoppa vansinnet och sluta begå de misstag som löpande begås i migrationsfrågan, vi måste även rätta till misstag som har gjorts de senaste trettio åren. De MENA invandrare som fått uppehållstillstånd på annat än flyktingskäl måste återsändas till hemländerna, så även deras ickeintegrerade barn. Reser de frivilligt är det bra, de kan ges engångsbelopp för att avsäga sig sina svenska medborgarskap och återflytta till sina hemländer. Reser de inte frivilligt så måste de avvisas.

Den snällism som rått de senaste trettio åren har skadat oss på ett sätt som vi inte kan reparera med mindre än att vi beter oss hemskt mot de somman felaktigt har släppt in till oss.

Nietsche sade ”om du stirrar ner i avgrunden länge nog så stirrar avgrunden tillbaks i dig”. Vi har stirrat ner i avgrunden i över trettio år nu, vi har skadats av det, nu måste vi lägga oss under kirurgens kniv för att ta bort den tumör vi tillåtit att växa, sedan måste vi leva med konsekvenserna av ingreppet, efter den etniska städning som sjukövern skapat ett tvingande behov av kommer det att ta decennier eller sekler för Sverige att återvinna den självbild vi hade tills vi förstod att det gått överstyr, men utan ingreppet är Sverige förlorat. och Svenskarna en utdöd folkspillra.