Hur långt blir vi tvungna att gå?

2018/05/04

Alltså, jag är ingen vän av NMR. jag ser att de till viss del är på vår sida, men i stora stycken inte.
Jag är för demokrati. Jag är emot nationalsocialism. Jag tror inte på en stark ledare. Det är i allmänhet ingen bra ide, i krig kan vi behöva det, men annars är demokrati det bästa.
Men, sedan jag senast skrev här har det gått så långt i fel riktning att man närmast får sympati för NMR när man ser dem agera.
Ingen annan har stake att göra vad som behöver göras.
Detta är farligt, för om jag kan känna så så kan andra känna så.
Vi behöver demokratiska partier som har ett etnopluralistiskt synsätt och som är beredda att gå längre än vad SD åtminstone säger att de vågar. Jag har alltid tänkt att migrantmottagning på kvotflyktingnivå och efter ett femtonårigt moratorium avseende all asylmottagning skulle kunna fungera efter att under dessa år ha gett starka incitament för återmigration, men räcker det? Jag tror att vi måste ta till deporteringar av åtminstone 90% av de som kommit hit från MENA sedan sekelskiftet och deras eventuella barn och ca 80% av MENA sedan 1990 och deras barn. Men hur? Hur gör vi det utan att samtidigt förstöra sammanhållningen i Sverige? Radion talar om ”en av tio miljoner”. Men vad vi borde tala om är åtta miljoner.
Hur når vi dit?

Annonser

Samling kring korset.

2015/09/04

Du skall inga gudar hava jämte mig.

Som alla vet var korstågen defensiva till sin natur, de var till för att försvara den civiliserade världen från Islam.

De misslyckades och har sedermera förhäcklats och historieskrivningen förvanskats.
Tidigare i Veckan omtalades Spanien efter att Islam besegrats som den första rasiststaten därför att personer som under galgen konverterat från Islam till Kristendomen när landet befriades inte omedelbart var välkomna på maktpositioner, du skulle vara av lojal familj, inte kappvändare, för att få plats i administrationen.
Islam är lika våldsamt och lika hungrigt idag som någonsin.
Nödvändigheten i att stoppa Islam är större än någonsin då Islams makt är större än någonsin.
Islam måste stoppas med alla medel.
Handla inte med Muslimer.

Tala inte med Muslimer annat än i missionsarbetet.

Idka missionsarbete, Få dem att konvertera och att göra det publikt. Filma när de läser den kristna trosbekännelsen och låter sig döpas, Publicera filmen på hemsida och på Youtube.

Engagera dig i Korståget, som stridande eller finansiär. Till en början bör ett korståg rikta sig mot Syrien där man karvar ut en bit av Daeshstyrt territorium för att med tiden Befria Allt Daeshkontrollerat område i Levanten och skydda alla kristna. När en Korsfararstat etablerats i Levanten bör den även befria Libyen.
Kristna skall skyddas. Muslimer erbjuds att Konvertera till Kristendomen, varpå de placeras i arbetskommandon, bibelskola och skola. De som väljer att inte konvertera skickas tillbaks till omstritt territorium med uppmaning att fly från fronten.
Konvertiter hålls under övervakning och restriktioner i två generationer, fler om tvivel om deras konvertering föreligger.

Korståget bör initieras och organiseras inte av något land, de har inte viljan.

Inte heller utav den etablerade kristna kyrkan, den har inte modet.
Det måste initieras och organiseras av engagerade frivilliga.
Kyrkan är vi, därför måste vi etablera den själva. Liksom det är människor som en gång etablerat den turkisk ortodoxa, den rysk ortodoxa, den grekisk ortodoxa, den katolska kyrkan och liksom det är människor som reformerat läran och grundat de lutheranska kyrkorna så måste det vara människor som etablerar den kristna ekumeniska orden som för korståget och etablerar korsfararstaten.

En man kan inte göra något, men sprider han ordet så är de två, sprider de ordet så är de fyra, sprider de ordet så är de snart fyratusen och fyratusen man med vapen kan göra en hel del, fyratusen man med vapen och gud kan åstadkomma mirakel.
Inte alla kan strida i mellanösterns sand, men då kan du bidra med annat, endera som soldat i logistiken, eller bara med gåvor, ge ditt tionde till korståget istället för till Islams erövringskrig mot oss.
Pengar köper vapen, uniformer, mat, sjukvård, drivmedel, fordon, sådant som behövs för segrar.

Psalm 144:1—”Blessed be the Lord my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle”

På hemmafronten bör vi inte nöja oss med att rösta med pengarna och arbeta med missionsarbetet, vi måste också arbeta politiskt. Målet skall vara att stänga alla moskéer och förbjuda organiserad Islam. Islam skall praktiseras enbart inom hemmets fyra väggar och om du misstänks för att vara muslim skall du bara belagd med en extra skatt om fem procent, och en reducering av ekonomiska bidrag om tjugo procent.

Islam är en minst lika ond ideologi som Nazismen under Hitler, men farligare då den ges skydd som vore den en religion.
Liksom Nazismen under Hitler måste Islam utrotas. Islam kan inte reformeras, den måste utrotas, helst ur människors hjärtan, men de människor som inte kan räddas måste dödas, eller isoleras tills de dör av ålder.

Outningen av Julia Caesar.

2015/09/03

Expressen outade Julia Caesar häromdagen.
Jag undrar om de inte sköt sig själva i foten.
Såväl Avpixlat som Snaphanen som övrig svenskvänlig media lär ha kommit nära att slå sidvisningsrekord efter detta. Jag misstänker att Julia Caesars bokförsäljning peakade (om inte detta är timeat för att publiceras när allt är slutsålt).

En sån här publicering kan ha två konsekvenser, endera tystnar Julia Caesar av oro och rädsla för ytterligare repressalier, eller genom att hon invalidiseras eller dräps av dessa repressalier.
Den andra möjliga konsekvensen är att hon når en spridning hon knappast kunnat drömma om sedan hon lämnade DN på tidiga nittiotalet.
Jag hoppas att det senare inträffar och att hon vässar sin penna än skarpare än tidigare och blir än mer produktiv än tidigare.

Kör hårt, inneslut angriparna i Motti och mal ner dem!

Stoppa flyktingkatastrofen på dödens hav!

2014/11/28

Det är dags att få slut på de dagliga tragedierna på Medelhavet! många hundra, kanske många tusen lyckosökare dör årligen på medelhavet efter att ha nyttjat fel resebyrå i sin jakt på livstids arbetsfri inkomst i Europa.
Jag vill föreslå en lösning på problemet.
Anlita Marocko!
Om EU finansierar ett antal patrullfartyg och ett par logements/transportfartyg åt marocko samt drift av dessa och löner åt personalen mot att Marocko patrullerar internationellt vatten i medelhavet för att hjälpa sjöfarare i sjönöd skulle vi komma långt.
När Marockanska fartyg så finner ett fartyg/båt som är uppenbart överlastat bordar man det och hjälper resenärerna i säkerhet, på Marockanskt territorium. Där kan lycksökarna välja att bo i (Av Europeiskt bistånd finansierade) migranthotell där de får vitaminberikad majsgröt och vatten samt säkerheten garanterad av tungt beväpnade vakter, eller att få en (Eu-biståndsfinansierad) ryggsäck med vattenflaskor och ett par limpor, tio dollar och en bussbiljett i riktning mot hemlandet.
Jag kan garantera att dödstalen bland migranter på medelhavet kommer att reduceras kraftfullt redan inom ett par månader, vi kanske rentav kommer att få se ett fullständigt stopp för den farliga hanteringen.

Samling kring korset!

2014/08/15

crusader shieldFörföljelsen av Kristna och av andra som inte är Islamister accelererar snabbare än någonsin och de västerländska demokratierna endera kan inte, eller vill inte, göra något åt det!
Istället importerar man problemet hit genom att ha vidöppna portar för all världens islamister att komma in igenom!
Liksom frivilliga fick kliva in och ta hand om väldigt mycket av arbetet kring skogsbranden i Västmanland då statsmakten abdikerat från sitt ansvar så måste vi, småfolket, mannen på gatan, ta ansvar för att bemöta islams aggression! Här hemma kan det räcka med att inte handla med muslimer och att visa vår avsmak för dem, men det räcker inte överallt!
I mellanöstern idag utför den så kallade Islamiska Staten folkmord på kristna, en gammal god muslimsk tradition, se bara på Turkiets folkmord på Armenier för hundra år sedan, eller vad som pågår i norra Nigeria i Sudan och överallt annars där Islam får makt!
Vi kan inte stillasittande se på! Idag de Irakiska kristna, imorgon du och jag!
Vi måste ta ansvar! Det är dags för ett korståg!
Vi har fått lära oss att korstågen var europeisk kolonial ondska i mellanöstern! Så var absolut inte fallet, Korstågen handlade om att söka skydda kristna och judiska områden från Muslimsk aggression. Den gången var vi för svaga, det får vi inte vara den här gången. Idag förs en ständig eftergiftspolitik gentemot Islam, såväl här hemma som i utlandet, beteenden som aldrig skulle accepterats för trettio år sedan ses som helt normala idag, sedan islamisterna ständigt knuffat gränserna för vad vi kan acceptera lite längre!
Inte längre säger jag! Vi måste dra en linje i sanden! Mitt förslag är att vi drar linjen i en cirkel två mil ut från Meccas mittpunkt. Innanför den linjen Krigets land, utanför den linjen, Fritt från Islam!
Islam har ständigt gett andra valet konvertera eller dö, under en mellanperiod har man ibland gett starka ekonomiska incitament för att konvertera till islam, men ytterst så har det ändå alltid kommit till ”konvertera eller dö”.
En sådan galen Ideologi kan inte tillåtas ha en plats i världen, därför måste vi möta den Islamiska Statens Aggression med försvar! Vi måste bygga en egen brigad och slå oss in till de belägrade Kristna i området och skydda dessa! Sedan, när ryktet sprider sig så att våra led fylls på och när donationer och erövrad krigsmateriel stärker vår materiella styrka måste vi befria och beskydda större områden! Islamiska staten måste utrotas och Korsfararstaten etableras!
Samling kring korset! Det är allas vårt ansvar! våra farfäder hade Andra världskriget! Före det hade vi Napoleonkrigen! Sverige har alltid haft Ryssland, Vår generation har Islam! Vi accepterade inte Hitlers Nazism, den utrotade vi! idag måste vi utrota Islam! Islam kan inte reformeras! Den måste utrotas! I många fall kan vi utrota den ur människors hjärtan, det är bra! Men i väldigt många fall måste den utrotas genom att döda fanatikerna. Ondska kan inte bemötas genom att backa! Ondska bemöts genom att dra en linje i sanden! Det är dags att dra den nu!

Den brända jordens taktik.

2014/08/09

Asylbaronerna skär guld med täljkniv under dagens våldsamma invasion från Muslimska områden i Mellanöstern och Nordafrika, till detta använder man byggnader som stått underanvända eller som använts som avsett, det vill säga säsongsvis. Mot Migrationsverkets outsläckliga betalningsvilja står alla andra ekonomiska intressen sig slätt och det finns inga vettiga sätt att med normala politiska eller ekonomiska medel hindra Asylbaronernas outsläckliga vilja att sko sig på att skapa misär och elände i svenska idyller.
Men det finns galna sätt, sätt som enbart skall tillgripas när situationen är desperat och det är den idag! Den brända jordens taktik! När du får reda på att en byggnad skall tas i anspråk av Asylbaronerna, bränn den! Det är drastiskt och det är absolut inte bra, men det är idag det enda medel vi har kvar!

Rättssäkert flyktingmottagande.

2013/03/28

Det är väldigt på tapeten att personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skall få en rättssäker prövning, men detta går åt bägge hållen. Asylprocessen måste vara rättssäker även för mig som är Svensk sedan urminnes tider.
För att ge mig som Svensk en rättssäker asylprocess vill jag föreslå att man inför att ett uppehållstillstånd som man tillskansat sig genom lögner automatiskt skall dras in när lögnen uppdagas och samma sak med medborgarskap. Detta oavsett hur stor eller liten lögnen är. Det skall icke finnas preskriptionstid på dessa lögner.

8/7-12

2012/07/08

Vi har en enorm mängd MENA-invällare i landet, en invasiion som tvingar oss att fly våra hem och som begränsar vårt livsutrymme. Genom sitt sätt att leva och bete sig gör de platserna de vistas på så otrevliga att bebo för alla andra att Svenskarna ”frivilligt” flyttar därifrån, ”frivilligt” sätter sina barn i resurssvaga friskolor och ”frivilligt” intecknar sina inkomster för resten av livet för att tillskansa sig boende i områden som inte är förstörda av invällare.
Kort sagt gör de miljön omkring sig så obehaglig att vistas i att alla Svenskar som kan välja bort den väljer bort den.
Invasionen fortgår och då bostadsdbyggandet inte står i proportion till invällningen ökar bostadsbristen och driver upp priserna på villor och bostadsrätter samtidigt som allmännyttans bostäder i stor utsrträckning öronmärks för invällarna då dessa ju ”inte är lika etablerade i samhället som Svenskarna”.
Man har skapat en miljö som är toxisk för alla som inte är muslimer och den miljön ser man till att breder ut sig. Tidigare har man kunnat fly från invällarna genom att flytta till avfolkningsbygd i inlandet, förutsatt att det inte funnits en invällarförläggning där. Nu talar man om att fylla varje avkrok man kan hitta med afghaner, balkanzigenare och somalier, även dessa miljöer ska alltså göras obeboeliga för Svenskar. Svenskarna skall hänvisas till överprissatta villor och bostadsrätter där de hålls i skuldslaveri av banklån som ej kan betalas på en livstid med normal lön, för den som är satt i skuld är inte fri, han sittrr fast i ett ekorrhjul och måste sppringa hela tiden och för varje varv han springer lägger han mer pengar i Reinfeldts ficka, pengar som används till att föra krig mot honom, samtidigt som allt arbete gör honom för utmattad för att lägga sig i det som angår honom.

Det är dags att göra någonting åt detta. Dags att göra miljön toxisk för invällarna, göra det så otrevligt för dem att leva här att de frivilligt väljer att flytta hätifrån och så att de sprider ordet till andra att ”i Sverige kan man inte bo”.

Frågan är hur man ska göra,
Vi har två stora handikapp.
För det första, Regimen står på deras sida och använder våra pengar till att stödja dem i kriget mot Svenskarna.
För det andra, vi kan inte använda deras vapen emot dem. VI kan inte skicka ut våra söner med uppgift att våldta deras döttrar så som de skickar ut sina söner med uppdrag att våldta våra, för vi vet på ett fundamentalt plan att så gör man inte, inte ens mot sin fiende.
Vi kan inte ge oss ut och råna och misshandla dem, för så gör man inte, vi har moral och etik, till och med gentemot våra fiender och det måste vi ha, för annars har vi förlorat allt det vi vill försvara, även om vi skulle lyckas kasta ut dem.
Vi kan inter skjuta dem, av två anledningar. För det första är det fel att skjuta en fiende som inte skjuter mot dig. För det andra, när de skjuter mot oss, så kan vi inte skjuta eller slå tillbaks, för vi är avväpnade och de angriper alltid i flock i lokala numerära överlägen. När de angriper fysiskt så har vi rätt att nedkämpa dem, såväl moralisk som laglig rätt, men lagen står i grunden på deras sida och förbjuder oss att ha möjligheten att bjuda meningsfullt motstånd, den eliminerar alltså risken för dem att nedkämpas av försvararna. När det omdelbara angreppet är över kvarstår varken moralisk eller laglig rätt att nedkämpa dem, vi har inte vendettor och blodshämnd som dem och det är som det ska vara, för annars vore vi inte bättre än dem.

Vilka vapen kvarstår då?
Svaret är de ekonomiska och sociala.
Om du kliver in i en pizzeria och det inte är uppenbart eller väldigt sannolikt att den drivs av en Svensk eller västerlänning med Svensk eller västerländsk personal, vänd och gå därifrån, går du in på en frisersalong och finner mellanösternpersonal, vänd och gå ut. Ska du ta en taxi, gå till förste förare som ej är av MENA-ursprung, ska du boka taxi så be att få en kvinnlig chaufför, nästan inga muslimor kör taxi.
Jobbar du i Service eller butik så ge MENA.folket så dåliga villkor du kan komma undan med. Ge dem minsta möjliga fyllnadsglas i muggar och glas, ge dem torrast möjliga smörgåsar, Ge dem inte mer service än du absolut måste enligt firmans regler och ta så mycket betalt som du över huvud taget kan inom det regelverk du har att följa. Ge dem bara det de har rätt till enligt regelboken, inte en milimeter ”goodwill”.
Börjar de utgöra en signifikant andel av de boende i ditt område och du inte kan vända trenden, flytta i tid. börjar de utgöra en märkbar andel av eleverna i ditt barns dagis eller skola, ta din mats ur skolan och sätt honom i en skyddad skola, även om en friskola i allmänhet har mindre resurser per elev så lägger de i regel trots det mer resurser per svensk elev då de inte har invällare som suger åt sig alla resurser.

Som överkurs så är det bra om du ger dem möjlighjet att visa sitt rätta ansikte också. sätt upp ett kristet bokbord på allmän plats nära den lokala mosken och se till att allt som händer spelas in diskret. Ta alla möjligheter du kan att låta dem visa sin våldsamma natur och se till att få det inspelat. Om du ska säga ifrån för något missförhållande, be först en kamrat att filma, på så vis får du filmbevis för deras ovilja att bete sig som folk.
Gör allt du kan för att för det första göra livet svårt och dyrt för dem, för det andra för att ge dem möjlighet att visa sina kärnvärden och för det tredje, visa som privatperson att du inte tycker om dem, en min av avsmak när du möter en muslima med sina sju barn räcker långt för att få dem att förstå att vi inte tycker om dem, den bidrar till att få dem att hålla sig på sin kant och därmed göra det lättare att få bort dem utan att samtidigt skada det omgivande samhället. Hjälp dfem inte lyfta en barnvagn av eller på tåget eller upp eller ned för en trappa, visa iställlet hur otålig du är över att de är i vägen (men hjälp genast en Svensk i samma situation, dels för att förstärka för dem att Svenskar hjälper varrandra, vi är en familj och dels för att inte ge de få någorlunda integrerade invällarna chansen att hjälpa till och därvid skapa positiva bilder av sitt folk.
Bryt aldrig lagen, men gör allt du kan inom lagen för att göra llivet så lite njutbart som möjligt för inväöllarna.

Man brukar tala om ”service with a smile” och ”we walk that extra mile”. Men det är just vad du inte ska göra. Ge dem det minimum av Service du måste, men visa i hållning och mimik att du inte tycker att det är kul.
Svara korthugget och ointresserat på tilltal, uppmuntra inte till vidare samtal och umgänge.

Om du som konsument inte kan undvika kontakt med dem, dricksa inte ett öre och låt dem inte komma undan med minsta oegentlighet, anmäl varje avvikelse till arbetsledningen och acceptera inte minsta försök att ge dig mindre än du betalar för.

Är du myndighetsperson, använde det tolkningsutrymme du har i din myndighetsutövning till att minimera vad du ger dem, kom ihåg att det är våra pengar och de skall hushållas med.
Nyttja byråkratspråk till att skydda din rygg när du paragrafrider, om du måste ge dem mer än de borde få, se till att de får jobba för det.
Det ska inte vara kul att bo här om du är från MENA och det är allas vårt ansvar att se till att det inte är det.

Islams fronttrupper.

2012/01/27

Har ni tänkt på hur muslimska gärningsmän alltid utmålas som isolerade individer?
Men när en mer uppmärksammad svensk våldtäktsman fångas så är feministerna snabbt framme och påpekar att alla män tjänar på våldtäktsmannens gärningar vilka reducerar kvinnornas livsrum.
Jag vill påstå att Varje Muslimsk gärningsman är en av Muslimska ledare i Sverige om inte i förväg uppmuntrad, så i alla fall uppskattad frontsoldat. Varje brott en muslim begår mot andra folkgrupper tjänar till att ge Islam lite mer makt i Sverige och till att Minska Svenskarnas livsutrymme lite mer. Det finns redan No go Zones i Sverige, där risken för att utsättas för Muslimsk Agression är så stor att man som svensk avstår att röra sig där.
Varje Muslimsk gärningsman är en del i en muslimsk angreppsstruktur mot Sverige Syftande till att minska Svenskarnas livsutrymme och få oss att ändra våra liv för att anpassa oss till Islam.

Våra Styrande måste erkänna att Varje Muslimsk gärningsman, varje Muslim som lagförs i Svenska domstolar är en Fientlig soldat och skall som sådan hållas åtskild från Sveriges befolkning tills det krig som lågintensivt pågår är vunnet, varvid krigsfångarna skall återföras till sitt ursprungsland.

Medborgarskap.

2011/11/03

Ett medborgarskap måste betyda något, det ska inte vara något man får med frukostflingorna.

Statslösa med uppehållstillstånd i Sverige skall givetvis få ett ”skyddslingspass” som visar att de står under svenskt beskydd, så även flyktingar som ej kan få ut pass från sitt hemlands ambassad. Detta för att man ska ha möjlighet att röra sig i världen.

För att få medborgarskap skall det däremot ställas hårdare krav än idag. Mitt förslag är tjugo år av prickfritt (Inte ens en fortkörningg, nedskräpning, P-bot eller annan ordningsbot, ej heller betalningsanmärkning) lagligt boende i Sverige (så åratal som gömd illegal skall alltså inte räknas), utbildningsnivå motsvarande minst svenskt gymnasium samt ej nyttjat socialbidrag eller motsvarande de senaste tio åren (kortare perioder på A-kassa eller sjukskrivning skall godtas). Vidare skall man ha så god svenska i tal och skrift att man ej behöver tolk i kontakt med myndigheter eller vård.
Slutligen skall man vara ”sponsrad” till medborgarskap av två svenskfödda svenska medborgare födda av svenskfödda föräldrar (adopterad till Svenskfödda föräldrar vid späd ålder räknas som Svenskfödd) och klara ett samhällskunskaps och värdegrundsprov.

Svensk medborgare vid födseln blir barn till två svenska medborgare oavsett var det föds eller barn till en svensk och en utländsk medborgare om det föds i Sverige eller om det ej får den utländske förälderns medborgarskap, om den svenskfödde föräldern är fadern görs DNA-test innan medborgarskap ges.
Barn till icke medborgare får icke svenskt medborgarskap när föräldrarna får det, även om de är födda här, däremot får de permanent uppehållstillstånd. Barnen kan söka svenskt medborgarskap efter tjugo år av prickfritt leverne i landet. Söker och får man medborgarskap före 32 års ålder inkallas man omgående till militärtjänstgöring.

Permanent uppehållstillstånd medges först efter tjugo år utan kriminalitet i Sverige (fortkörningar, enstaka snatterier, fylleri, ringa narkotikabrott, och liknande tolereras) och då enbart om man har en rimlig nivå av kunskaper i svenska språket och har sin försörjning genom hederligt arbete, högre studier, eller pension efter hederligt arbete. Sinnesslöa kan medges PUT utan att uppfylla krav avseende språk och hederlig försörjning om de har familj med medborgarskap i landet, Medborgarskap har dessa inget behov av.

Att vara utländsk förälder till Svensk medborgare ger ej PUT eller medborgarskap, däremot underlättar det för tillfälligt uppehållstillstånd.